Källaren börjar ta form

Idag har vi monterat pelare och belkar i källarplan och imrogon börjar vi med att montera betogbjälklaget till markplan. Projektet fortlöper enligt plan och vi räknar med att montera en våning i veckan ungefär.