Projektet

Bakom nyproduktionen av bostadsrättsföreningen Domherren står byggentreprenören Erik Larsson Bygg som också sköter totalentreprenaden. Erik Larsson Bygg utvecklar, underhåller och bygger framtidens miljöer för arbete och boende. Ledstjärnor i alla projekt är ärlighet, ansvarstagande och långsiktighet. Det har kunderna uppskattat sedan starten 1947. 

Arkitekt bakom bostäderna är Arkcon Byggkonsulter. Företaget startade sin verksamhet 14 mars 2008. Annette Berfner och Lars Carlsson äger och driver företaget. Båda har lång erfarenhet inom bygg- och arkitektverksamhet då de båda har arbetat på arkitektkontor sedan 1981 respektive 1993. Ambitionen är att ge beställare ett mervärde i de produkter som levereras. Arkcon ser till att hålla sig uppdaterade beträffande regler och bestämmelser samt även följa med i den snabba produktutveckling 

Försäljning och frågor gällande lägenheterna sköts av Svensk Fastighetsförmedling. 

nyheter

Om bara ett par dagar kommer de första familjerna flytta in i sina nya hem. 

Läs hela inlägget »

Tidplan och försäljning

Byggstart vecka 8 2019. Byggnationenberäknas pågå i cirka ett år. Inflyttning beräknad till vår/sommar 2020. Försäljningen av lägenheterna beräknas komma igång i juni. Vill du veta mer om projektet eller anmäla ditt intresse kontaktar du Pär Brundin på Svensk Fastighetsförmedling genom att ringa 0320-20 99 50 s alternativt mejla till sf.kinna@svenskfast.se.

entreprenadgaranti

Vi vill att du skall kunna njuta av din nya bostad utan att behöva tänka på problem.  Vid entreprenadens färdigställande görs en slutbesiktning av en opartisk besiktningsman. Slutligen görs även en garantibesiktning efter två år där vi försäkrar oss om att din bostad fungerat som den skall under garantitiden. Eventuella hänskjutna fel från slutbesiktningen och rena garantifel åtgärdas av Erik Larsson Bygg.

Vägen till din drömbostad

Det är inte alltid du köper en nyproducerad bostad. Vi vill att du skall känna dig så trygg och säker som möjligt när du köper din bostad av oss. Därför har vi tagit fram en enkel guide över de viktigaste faserna i projektet och vad de innebär för dig som spekulant. Processen kan komma att ändras.

Projektering - Pågående
Under projekteringen kan du som spekulant på en bostad lämna en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något mer än att du försäkrar dig om att ta del av nyheter och tidig information. Intresseanmälan går att göra löpande, antingen via Fastighetsbyrån eller genom att kontakta Erik Larsson Bygg.

Säljstart - Klar
Lägenheterna är relativt detaljerade när det kommer till planlösning, priser och månadsavgifter. Du kan få mer utförlig information om bostaden av ansvarig mäklare som sköter försäljningen. Nu är det dags att se över din finansiering och ta kontakt med din bank för att ordna ett lånelöfte. Klockan 9.00 den 16 mars kan du skria upp dig på intresselistan genom att kontakta Fastighetsbyrån. 19 mars kommer mäklaren kontakta intressenterna i tur och ordning för bokning av lägenhet.

Förhandsavtal - Klar
Du kan nu teckna dig för ett förhandsavtal på en specifik lägenhet och i samband med detta inbetalas även ett förskott om 75 000 kronor som sedan avräknas din slutbetalning. Förhandsavtalet är juridiskt bindande. Skulle förutsättningarna ändras har du i vissa fall rätt att säga upp avtalet. Skulle byggentreprenaden av någon anledning stoppas och inte bli färdigställd så finns en förskottsgaranti försäkring som återbetalar förskottsbetalningar.

Byggstart - Vecka 8, 2019
Erik Larsson Bygg påbörjar byggnationen av bostäderna. Du kommer att få fortlöpande information om hur det går

Inredningsval - Klar
Våra lägenheter säljs i ett grundutförande med hög standard. Men i de fall du vill påverka inredningsvalen så att de passar just dig har du möjlighet till detta till en viss tid innan inflyttning. Detta är en stor fördel då du köper en bostadsrätt redan i byggskedet. Erik Larsson Bygg kommer tillhandahålla tänkbara tillval tillsammans med en prisbild.

Slutbesiktning - Preliminärt sommar 2020
Några veckor innan inflyttning kommer lägenheten besiktas av en opartisk besiktningsman. Som köpare är du välkommen att delta under besiktningen. I de fall fel eller brister konstateras kommer dessa åtgärdas före inflyttning.

Tillträde och inflyttning  - Preliminärt sommar 2020
Vid tillträdet sker slutbetalningen och du blir då ägare till din nya bostad. Mot uppvisande av kvitto på slutbetalningen kan du sedan hämta ut dina nycklar. För att underlätta inflyttningen kommer du bli tilldelad en dag och tid för inflyttning.

Garantibesiktning  - Preliminärt sommar 2022
Vi vill att du skall kunna njuta av din nya bostad utan att behöva tänka på problem. 2 år efter slutbesiktning genomförs en garantibesiktning där vi försäkrar oss om att din bostad fungerat som den skall under garantitiden. Eventuella hänskjutna fel från slutbesiktningen och rena garantifel kommer granskas/åtgärdas.

Vanliga frågor

NÄR BESLUTAS DET ATT HUSET SKALL BYGGAS?

Byggstart kommer att ske då minst 90 procent eller 27 av 31 lägenheter är sålda. Erik Larsson Bygg förbinder sig att köpa de eventuellt återstående lägenheterna. Beräknad byggstart vintern 2018/2019.

 
KAN JAG FLYTTA VÄGGAR OCH GÖRA OM MIN LÄGENHET?

Många saker går att påverka vid inredningsvalen. Sovrumsväggar är möjliga att flytta alternativt tas bort. Det är dock inte möjligt att göra förändringar som påverkar avlopp, vatten eller ventilation. 


HUR ÄR DET MED FÖRENINGENS EKONOMI?

En kostnadskalkyl ligger som grund till föreningens ekonomi och det förhandsavtal som tecknas mellan köpare och bostadsrättsförening. Kalkylen är intygsgiven av två oberoende intygsgivare innan den registrerats hos bolagsverket. 


VAD TÄCKER MÅNADSAVGIFTEN?

Månadsavgiften täcker kostnader för vatten/avlopp, renhållning, värme, fastighetsförsäkring och fastighetsskötsel. Kabel-tv, fiber, hushållsel, parkering och telefoni ingår ej. 


HUR FUNGERAR INFLYTTNINGEN?

Mot uppvisande av kvitto på slutbetalningen kommer du kunna hämta ut dina nycklar. För att underlätta vid inflyttning kommer du bli tilldelad en dag och tid för inflyttning.


NÄR BETALAS FÖRSTA AVGIFTEN OCH INSATSEN?

Tillvalskostnader, månadsavgift och insats betalas samtidigt som tillträdet. Då du tecknat ett förhandsavtal på en specifik lägenhet är det giltigt först då betalningen är genomförd.